Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2008

Οι Στόχοι της Δικτυακής Δημοκρατίας


Το blog Δικτυακή Δημοκρατία δεν αποτελεί μία ακόμα ναρκισσιστική προσπάθεια για την επιβεβαίωση της ταυτότητας μας. Η Δικτυακή Δημοκρατία (ΔΔ) στοχεύει να αποτελέσει το πρώτο βήμα στην ανάδειξη και συντονισμό όλων εκείνων των ατομικών και συλλογικών προσπαθειών, οι οποίες δεν συναινούν στις προσταγές των σύγχρονων κυρίαρχων κόμβων διαχείρισης της πληροφορίας, όπως αυτοί οργανώνονται σε παγκόσμιο αλλά και τοπικό επίπεδο.

Γιατί Δικτυακή Δημοκρατία;
Κάθε κοινωνική οργάνωση της ζωής δημιουργείται ως ένα δίκτυο - δικτύων επικοινωνιών ανάμεσα σε άτομα, θεσμούς, συστήματα. Στις καθημερινές επικοινωνιακές επαφές των ανθρώπων διαμορφώνονται και ανταλλάσσονται από τους ίδιους τα εκάστοτε κυρίαρχα συμβολικά νοήματα. Κάθε θεσμός, κάθε θρησκεία, κάθε ιδεολογία, κάθε μορφή οργάνωσης της κοινωνίας δημιουργείται μέσα σε αυτά τα καθημερινά δίκτυα.
Στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης παρατηρείται μία μετάβαση από τον κλασσική βιομηχανική οργάνωση της ζωής (με κύρια χαρακτηριστικά τη γραμμική κάθετη διαχείριση των πληροφοριών) σε μία μεταβιομηχανική οργάνωση της ζωής με βασικό χαρακτηριστικό την κυριαρχία των δικτύων στην επικοινωνία των πληροφοριών. Τα δίκτυα αποτελούν την ηγεμονική μορφή οργάνωσης στην εποχή της παγκοσμιοποίησης.
Ο ρόλος των δικτύων στην οργάνωση των σύγχρονων κοινωνιών βασίζεται στην πληροφορία. Η συγκέντρωση των πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων, η διαχείριση τους, και η σύζευξη βιολογικών, κοινωνικών και τεχνολογικών δομών οδηγεί στη διαμόρφωση ενός νέου κοινωνικού χωροχρόνου, γνωστού ως κυβερνοχώρου. Ο κυβερνοχώρος είναι ο δικτυακός χώρος της παγκοσμιοποίησης και αναδύεται μέσα από τα πολύπλοκα δίκτυα ροών πληροφορίας.
Η διαδικασία της συγκέντρωσης πληροφοριών οδηγεί σε ριζικές αλλαγές σε όλες τις κοινωνικές διαδικασίες και επομένως και την πολιτική τους έκφραση.
Η ΔΔ είναι το πρόταγμα αλλά και η ενεργοποίηση όλων εκείνων των κοινωνικών, πολιτιστικών και πολιτικών δυνάμεων, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, οι οποίες αντιτίθενται σε κάθε λογική μονοπωλιακής συγκέντρωσης και διαχείρισης της πληροφορίας. στα δικτυακά εργοστάσια, στα ΜΜΕ, στην παραγωγή λογισμικών εφαρμογών, στο διαδίκτυο, στα σχολεία, στην καθημερινή ζωή.

Οι στόχοι της Δικτυακής Δημοκρατίας είναι:

- Η διερεύνηση των αλλαγών οι οποίες συμβαίνουν στα ηλεκτρονικά δίκτυα της παγκοσμιοποίησης, στην οικονομία, τον πολιτισμό, την πολιτική, την κοινωνία γενικότερα,

- Οι συνέπειες της δικτυακής οργάνωσης στις πολιτικές σχέσεις, στις σχέσεις εξουσίας, στους πολιτικούς συσχετισμούς δύναμης, στα δικτυακά οργανωμένα κινήματα κ.α.,

- Η καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος και των κοινωνικών ανισοτήτων, που απορρέουν από αυτό

- Ο συντονισμός επιμέρους δικτύων και ομάδων, που δραστηριοποιούνται γύρω από την ελεύθερη διακίνηση της πληροφορίας ενάντια σε κάθε λογική μονοπώλησης, επιτήρησης και συγκέντρωσης της και στόχο την ανάδυση μίας δικτυακής δημοκρατίας ελεύθερων κυβερνο-πολιτών,

- Η ενημέρωση των κυβερνοπολιτών της ΔΔ για τις τεχνολογικές, οικονομικές, πολιτικές, πολιτιστικές και κοινωνικές εξελίξεις, στα παγκόσμια πληροφοριακά δίκτυα.

Το blog Δικτυακή Δημοκρατία ανήκει σε όλους όσοι διακρίνουν πίσω από τη σκόνη του σύγχρονου κόσμου την ανάγκη συντονισμού και κοινής προσπάθειας για την απελευθέρωση της πληροφορίας.

Όσοι μπλογκόφιλοι-ες θέλετε να συνεισφέρετε στην επίτευξη των επιμέρους στόχων με ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μπορείτε να γίνετε μέλη του blog Δικτυακή Δημοκρατία με ένα email στo networkdemocracy@gmail.com


Δεν υπάρχουν σχόλια: